ศูนย์การเรียนรู้

การอบรม

ห้องสมุด มพก.

ajax
ajax1

ภารกิจหลักของเรา

Skill Development & Training

เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นผู้นำในการสร้างเสริมพลังครอบครัว และชุมชน เพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กพิการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีสิทธิเท่าเทียมกัน

เรามี ความรู้ ประสบการณ์
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

0
ผู้รับการอบรม
0
เอกสาร
0
ผู้เชี่ยวชาญ
0
หลักสูตรออนไลน์

กิจกรรม ที่กำลังจะมาถึง

    Sorry no post found

38-385388_vector

ภารกิจของเรา

บริการความรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและครอบครัว

คุณจะได้รับความรู้ ทักษะที่สำคัญๆ ที่คุณสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการสากล

บล็อกล่าสุด

ดูบล็อกของเรา

20 ปี จากเลิดสิน… สู่ลาดพร้าว 47

โรงพยาบาลเลิดสิน ที่พักพิงแห่งแรก เด็กสม [&he